CEO Jang Il-tae

CEO

Jang Il-tae

‘Нурууны өвчиний мэргэжилтэн’ хэмээн нэрлэгддэг бөгөөд Солонгост хамгийн богино хугацааны дотор хамгийн олон тооны мэс засал хийж амжилт тогтоосон эмч юм.
  Special Areas
 • Нуруу сээрний өвчин, хөгширөлтийн нуруу сээрний өвчин
  Academic Background and Work Experience
 • Кореа Их Сургуулийн Анагаахын Дээд Сургуулийн шинжлэх ухааны бакалавр
 • Кореа Их Сургуулийн докторын зэрэг
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн Их Сургуулийн Эмнэлгийн Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн резидентын курсыг дүүргэсэн.
 • Кореа Их Сургуулийн Анагаахын Дээд Сургуулийн дэд профессор
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн Их Сургуулийн Анагаахын Дээд Сургуулийн дэд профессор
 • Ёонсэй Их Сургуулийн Анагаахын Дээд Сургуулийн дэд профессор
 • Сэран Эмнэлэгийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн дарга, эмчилгээний тасгийн дэд даргаба одоо Ёонсэй Их Сургуулийн Анагаахын Дээд Сургуулийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн дэд профессор
 • АНУ-ын Гадаадад Анагаах Ухааны Дээд Сургууль Төгсөгчдөд зориулсан Боловсролын Хороо(ECFMG)-ны сертификаттай, БНСУ-ын Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KNS) болон БНСУ-ын Нуруу сээрний Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KSNS)-ийн үндсэн гишүүн
 • Барэн Нуруу сээрний Нийгэмлэгийн гуравдах үеийн тэргүүнээр ажиллаж байсан(2004~2006).
 • Одоо Европын Нуруу сээрний Мэс заслын Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
 • Одоо БНСУ-ын Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KNS)-ийн тусгай эрхт гүйцэтгэх захирал
 • Одоо БНСУ-ын Нуруу сээрний Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KSNS)-ийн гүйцэтгэх захирал
 • 1993-аас 2004.7-р сар хүртэл нуруу сээрний мэс засал 8,000 удаа хийсэн, богино хугацааны дотор хамгийн олон мэс засал хийж амжилт тогтоосон, мэс заслын 90%-ээс дээш хувь нь амжиллттай хийгддэг.
 • 1997 онд Солонгост анх удаа 'ясан цемент 'хэмээх мэс заслыг хийсэн.
 • 1997 онд "Нэг өдрийн дотор эмнэлэгээс гардаг" хэмээн нэрлэгддэг хүзүүний дискний мэс заслыг эхлүүлсэн.
 • Дунг-А Ильбу сониноос нуруу сээрний мэргэжлийн Шилдэг Эмчээр тодруулсан.
 • Гёнгхянъ Шинмүн сониноос Шилдэг Эмчээр тодруулсан.
  Overseas Training
 • Clinic Arago, Paris, with Dr. Philippe Lapresie-ын сургалтанд оролцсон.
 • CENTRE Des Massues, Lyon, with Dr. Pierre Roussouly-ын сургалтанд оролцсон.
  Books
 • <Баяртай, нурууныөвчин(Good-bye, Back Diseases)> номыг хэвлүүлсэн.

More Information
CEO Jang Il-tae

CEO

Jang Il-tae

Солонгосын урлаг спортын оддыг эмчилдэг эмч бөгөөд сээр нуруу холбох бичил мэс заслыг анх нээсэн.
  Special Areas
 • Сээр нурууны бичил дурангийн мэс засал, хүзүү сээрний өвчин, хиймэл диск, сээр нурууны хавдар, сээр нуруу холбох бичил мэс засал, сээр нурууны хажуу тийш мурийлт, мэс заслын бус хөдөлгөөний эмчилгээ
  Academic Background and Work Experience
 • Инжэй Их Сургуулийн Сеүл дэх Пэйк Эмнэлэгийн резидентийн курсыг дүүргэсэн.
 • Зэвсэгт Хүчиний Эмнэлэгийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн дарга
 • Сэран Эмнэлэгийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн дарга
 • Инжэй Их Сургуулийн Сеүл дэх Пэйк Эмнэлэгийн дэд профессор
 • БНСУ-ын Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KNS)-ийн Хууль, Ёс зүйн Хорооны гишүүн
 • Сеүл хотын Кангнам дүүргийн Эмч нарын Холбооны дэд тэргүүн
 • БНСУ-ын Нуруу сээрний Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KSNS)-ийн тэргүүн
 • БНСУ-ын Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KNS)-ийн гишүүн
 • Барэн Нуруу сээрний Нийгэмлэгийн гишүүн
 • 1997 онд хүзүү сээрний суваг тэлэх мэс заслыг Солонгос улсад анх нэвтрүүлсэн.
 • 2003 онд сээр нуруу холбох бичил мэс заслын аргыг анх нээсэн.
 • Өвчингүйгээр сээр нуруу холбохмэс засал (мэс заслын дараа хатуу бүрхүүлийн гадуур өвтгөхгүй эмчилгээ)-ын аргыг анх нээсэн.
 • 2002 онд АНУ-ын Флоридагийн Их Сургуулийн Анагаахын дээд сургуулийн Эрүүл мэндийн Шинжлэх Ухааны Төвийн курсыг дүүргэж хөдөлгөөн дасгалаар эмчилгээ хийх сертификат авсан.
 • 1998 онд БНСУ-ын Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын үеэр сээр нурууны дискний дотоод өөрчлөлтийн эмчилгээний үр дүнгийн талаар анх удаа илтгэл тавьсан.
 • 2007 онд Ази Номхон далайн Бүсийн Хүзүү Сээрний Судалгааны Нийгэмлэг(CSRS)-ийн чуулган дээр илтгэл тавьсан.
 • 2008 онд Ази Номхон далайн Хүзүү Сээрний Нийгэмлэг(APCSS 2008) дээр илтгэл тавьсан.
  Overseas Training
 • АНУ-ын Тэннэсси мужийнМэфисийн Анагаах ухааны Боловсрол, Судалгааны Хүрээлэн(Medical Education and Research Institute)-д бага зүсэлттэй нурууны мэс заслын сургалтанд оролцсон.

More Information
CEO Jang Il-tae

CEO

Jang Il-tae

Нэр хүндтэй дээд сургуулиудад ахлах профессороор ажиллаж байсан ба хүзүүний дискний эвэрхийний эмчилгээгээр мэргэшсэн эмч юм.
  Special Areas
 • Хүзүү/нурууны диск, дискний бичил дурангийн мэс засал, тогтоогч хэрэгсэлээр нуруу сээр бөхлөх засал, хиймэл диск, бөмбөлөгөөр нурууны гоо засал хийх, сээр нурууны хавдар болон сээр нурууны бэртэл
  Academic Background and Work Experience
 • Ёонсэй Их Сургуулийн Мэдрэлийн мэс заслын доктор
 • Сэверанс Эмнэлэгийн Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн дэд профессор
 • Ханянъ Их Сургуулийн Мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн дэд профессор
 • Ханянъ Их Сургуулийн ахлах профессор
 • Ёонсэй Их Сургуулийн Мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн туслах профессор
 • БНСУ-ын Сээр нурууны Хиймэл Үе мөчний Нийгэмлэг(KOSAS)-ийн тэргүүн
 • Сээр нурууны Хиймэл Үе мөчний Нийгэмлэг(SAS)-ийн эрдэм шинжилгээний хорооны бага зүсэлттэй мэс заслын хэлтсийн гишүүн
 • Ази-Номхон далайн Сээр нурууны Хүрээлэнгийн 1 дэх үеийн хамтарсан тэргүүн
 • Эрүүл мэндийн Даатгалын Хяналт, Үнэлгээний Алба(HIRAS)-ны Эмчилгээний Хяналт, Үнэлгээний Хороо(сээр нурууны хэсэг)-ны гишүүн
 • Автомашины Даатгалын Эмчилгээний Төлбөрийн Хяналтын Зөвлөл(AIMFRC)-ийн мэдрэлийн мэс заслын мэргэжилтэн гишүүн
 • Эд хөрөнгө, Ослын Даатгалын Эмчилгээний Хяналтын Зөвлөлийн сээр нурууны хэсгийн гишүүн
 • Үйлдвэрлэлийн Ослын Хяналтын Коммиссын мэргэжилтэн гишүүн
 • Америкын Мэдрэлийн Мэс заслын эмч нарын Холбоо(AANS)-ны гишүүн
 • Америкын Сээр нуруу болон Захын Мэдрэлийн Холбооны гишүүн
 • БНСУ-ын Сээр нурууны Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэг(KSNS)-ийн гишүүн
 • БНСУ-ын Хүүхдийн Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэгийн гишүүн
 • БНСУ-ын Стереотатик Үйл ажиллагааны Мэдрэлийн мэс заслын Нийгэмлэгийн гишүүн
 • БНСУ-ын Тархины судасны Мэс заслын Нийгэмлэгийн гишүүн
 • БНСУ-ын Түргэн тусламжийн Эмчилгээний Нийгэмлэгийн гишүүн
 • Жусон Илбу сониноос сээр нурууны мэс заслын салбарын Шилдэг Эмчээр тодруулсан.
 • Дунг-А Илбу сониноос Шилдэг Эмчээр тодруулсан.
  Overseas Training
 • Синсинэйти(Cincinnati) Анагаахын Сургуулийн сургалтанд оролцсон.

More Information
CEO Jang Il-tae

CEO

Jang Il-tae

  Special Areas
 • Олон талт нуруу сээрний гажиг : Хүүхэд залуучуудын сээр нурууны хажуу тийш гажилт, насанд хүрэгсэдийн нурууны гажиг, урд ба ар талаас хийх эмчилгээ, үндсэн болон нөхөн сэргээх мэс засал
 • Бага зүсэлттэй хүзүү, цээж ба нуруу бүсэлхийний мэс засал
 • Нуруу сээрний муруйлт, нуруу бүсэлхийний нарийсалт ба хэврэгшилт
 • Нуруу сээрний эмгэг, өвчиний эх сурвалжийг мэс заслын аргар шийдвэрлэх
 • Нуруу сээрний бичил дурангийн мэс засал
  Academic Background and Work Experience
 • Сеүлийн Их Сургуулийн Анагаахын Дээд Сургуулийг төгссөн.
 • Сеүлийн Чонгдам Үридэл эмнэлэгт үндсэн цагийн эмч
 • Үридэл эмнэлэгийн Био судлалын хүрээлэнгийн Клиник Судалгааны Хорооны дарга
 • Үридэл эмнэлэгийн Боловсрол сургалтын Хорооны дарга
 • Сеүлийн Кимпу нисэх буудлын Үридэл эмнэлэгт тасгийн дарга
 • БНСУ-ын Гэмтэл согогийн мэс заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
 • АНУ-ын Вашингтоны Их Сургуулийн сээр нурууны өөрчлөлт ба нөхөн сэргээлтийн курсыг дүүргэсэн.
 • Нэн шилдэг мэргэжлийн эмчийн шагнал хүртсэн (2009 он)
  Books
 • Англи, солонгос, спани, португали
  Books
 • Neurol Med Chir (Tokyo) 2008.12.01; 48 (12) :578-581.
  Extraforaminal Lumbar Synovial Cyst Causing Sudden Foot Drop -Case Report-
  (Kim JU, Lee SH, Lee DY)
 • Neurol Med Chir (Tokyo) 2011.06.01; 51 (6) :427-430.
  Delayed neurological insufficiency caused by transverse sacral fracture after minor trauma in elderly patients.
  (Lee JH, Kim JU, Jang JS, Lee SH)
 • ActaNeurochirurgica 2009.03.12; 151 (3) :199-206.
  Transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy for upper lumbar disc herniation: clinical outcome, prognostic factors, and technical consideration.
  (Ahn Y, Lee SH, Lee JH, Kim JU, Liu WC)
 • J Neurosurg. Spine 2008.05.21; 10 (6) :595-602.
  Postoperative retroperitoneal hematoma following transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy.
  (Ahn Y, Kim JU, Lee BH, Lee SH, Park JD, Hong DH, Lee JH)
 • Journal of Surgical Oncology 94(7):592-598;2006
  Bone primary sarcomas undergone unplanned intralesional procedures - the possibility of limb salvage and their oncologic results
  (Dae-GeunJeon, MD, Soo-Yong Lee, MD, Jin-Wook Kim, MD)

More Information
CEO Jang Il-tae

CEO

Jang Il-tae

  Special Areas
 • Олон талт нуруу сээрний гажиг : Хүүхэд залуучуудын сээр нурууны хажуу тийш гажилт, насанд хүрэгсэдийн нурууны гажиг, урд ба ар талаас хийх эмчилгээ, үндсэн болон нөхөн сэргээх мэс засал
 • Бага зүсэлттэй хүзүү, цээж, нуруу бүсэлхийний мэс засал
 • Нуруу сээрний муруйлт, нуруу бүсэлхийний нарийсалт, хэврэгшилт
 • Surgical solutions for radicular pain and weakness due to spinal pathology
 • Нуруу сээрний эмгэг, өвчний эх сурвалжийг мэс заслын аргаар шийдвэрлэх
  Academic Background and Work Experience
 • New York Syracuse Их Сургуулийн нуруу нугасны төвд мэргэжил дээшлүүлсэн
 • Жүнан Их Сургуулийн Анагаах ухааны тэнхимийн мэдрэлийн мэс заслын доктор
 • Жүнан Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Тэнхимийн мэдрэлийн мэс заслын магистр
 • Жүнан Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Тэнхимийн мэдрэлийн мэс заслын баклавр
 • Үридил эмнэлгийн нуруу нугасны мэргэжлийн сэтгүүлийн идэвхтэн бичигч
 • Үридил эмнэлгийн нуруу нугасны мэргэжлийн сэтгүүлийн хариуцлагатай нарийн бичиг
 • Нуруу нугасны нарийн мэргэжлийн Үридил Чёндам эмнэлгийн дарга
 • Нуруу нугасны нарийн мэргэжлийн Үридил Соул эмнэлгийн дарга
 • Нуруу нугасны нарийн мэргэжлийн Үридил Гуанжү эмнэлгийн дарга
 • Нуруу нугасны нарийн мэргэжлийн Үридил эмнэлгийн төлөвлөгөөний хэлтсийн дарга
 • Солонгосын хавдар судлалын нэгдсэн эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын нуруу нугасны тасгийн эрхлэгч
 • Солонгосын хавдар судлалын нэгдсэн эмнэлгийн өвчин намдаах тасгийн эрхлэгч
 • Гуанжү Ветерансе эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн эрхлэгч
 • Жүнан Их Сургуулийн Мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн эрхлэгч
 • Жүнан Их Сургуулийн эмнэлэгт дадлага эзэмшсэн.
 • Жүнан Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Дээд Сургууль төгссөн.
  Books
 • < Text Books >
 • 1. Kim SK, Lee SH, Jang JS. Perkutan Transforaminal Endoskopik Lomber Diskektomi : Guncel Kavram ve Teknik. In: Tarik Yazar, Necdet Altun (eds). Dejeneratif Omurga Hastaliklari. pp. 471-486, 2007)
 • 2. Jang JS. Degenerative Spinal Deformity. In: The textbook of Spine. pp. 995-1013. 2008
 • 3. Shim CS, Jang JS, Lee SH. Percutaneous translaminar facet pedicle screw fixation. In: Minimally Invasive Percutaneous Spinal Techniques. Sunders, Elsevier, chapter 31, p388-394
 • 4. Jang JS, Jin DG. Posterior Smith Petersen Osteotomy, Pedicle Subtraction, and Vertebral Column Resection Osteotomy Techniques. Koonja Publishing INC, Chapter 51, p435-444

 • < International Journal (SCI) >
 • 1. Jang JS, Seok JS, Choi DY, Rhim KS. Fracture of the Dorsum Sella. J Korean Neurosurg Soc. 1985 Sep;14(3):565-568
 • 2. Jang JS, Lee KC, Suh KW, Phim KS. The Change of Total Ascorbic Acid Level in the Experimental Spinal Cord Injury. J Korean Neurosurg Soc. 1986 Sep;15(3):521-524.
 • 3. Jang JS, Hwang SN, Choi DY, Choi SY, Kim SI. Case of Racemose Cysticercus Infection. J Korean Neurosurg Soc. 1986 Dec;15(4):841-848
 • 4. Lee SK, Jang JS, Suk JS, Choi DY, Rhim KS. Delayed Epidural Hematoma. J Korean Neurosurg Soc. 1986 Dec;15(4):627-634
 • 5. Hwang SN, Jang JS, Kim YB, Min BK, Suk JS, Choi DY, Rhim KS. Continuous Free External Ventricular Drainage in Hypertensive Intracerebral Hemorrhage with Ventricular Rupture. J Korean Neurosurg Soc. 1987 Jun;16(2):335-346
 • 6. Jang JS, Song JW, Youn SM, Lee SH, Rhee CH. Contralateral Trigeminal Neuralgia Caused by Acoustic Neurinoma. J Korean Neurosurg Soc. 1996 Mar;25(3):641-644
 • 7. Song JW, Yoon SM, Rhee CH, Jang JS, Lee SH, Cho KJ, Kang SK. Intracranial Metastatic Adenoid Cystic Carcinoma: Report of Two Cases. J Korean Neurosurg Soc. 1996 Oct;25(10):2090-2093
 • 8. Jang JS, Song JW, Youn SM, Rhee CH, Lee SH. Treatment of Recurrent Gliomas with PCV Chemotherapy : A Preliminary Report. J Korean Neurosurg Soc. 1996 Nov;25(11):2229-2233
 • 9. Jang JS, Kim JK, Song JW, Youn SM, Rhee CH, Lee SH. Brain Stem Gliomas in Adult: Correlation between MRI, Clinical Findings and Outcome: Preliminary Report. J Korean Neurosurg Soc. 1997 Apr;26(4):518-525
 • 10. Jang JS, Kim JK, Park WM, Rhee CH, Lee SH. A Clinical Analysis of Metastatic Spine Tumors: Analysis of Prognostic Factors and Scoring System for Prognostic Evaluation. J Korean Neurosurg Soc. 1998 Jun;27(6):727-733
 • 11. Lee SH, Yoo H, Lee JH, Cho KJ, Rhee CH, Jang JS, Kim JH. Multiple intraparenchymal schwannomas in the cerebellum, brainstem, and cervical spinal cord. Acta Neurochir (Wien). 1999;141(7):779-780
 • 12. Kim JK, Song JW, Park WM, Jang JS, Rhee CH, Lee SH. Three Cases of Primary Spinal Malignant Schwannomas: Case Reports. J Korean Neurosurg Soc. 1999 May;28(5):720-725.
 • 13. Yoo H, Rhee CH, Yoon SM, Song JW, JK, Park WM, Jang JS, Lee SH, Kim JH. Clinical Analysis of 178 Metastatic Brain Tumors. J Korean Neurosurg Soc. 1999 Aug;28(8):1185-1193
 • 14. Jang JS, Kim JK, Park WM, Heon Y, Rhee CH, Lee SH. Surgical Treatment of Metastatic Spinal Tumor. J Korean Neurosurg Soc. 1999 Oct;28(10):1491-1497
 • 15. Jang JS, Kim JK, Park WM, Heon Y, Rhee CH, Lee SH. One-Stage Vertebral Reconstruction Combined with Posterior Instrumentation by Posterolateral Approach for Spinal Metastasis. J Korean Neurosurg Soc. 1999 Oct;28(10):1485-1490
 • 16. Kim JK, Jang JS, Song JW, Park WM, Yoo H, Rhee CH, Lee SH. Clinical Analysis on Open Thoracic Cordotomy of the Cancer Pain. J Korean Neurosurg Soc. 1999 Nov;28(11):1569-1572
 • 17. Park WM, Jang JS, Rhee CH, Gwak HS, Lee SH. Percutaneous Vertebroplasty in Spinal Metastasis and Myeloma:25 Cases Experience. J Korean Neurosurg Soc. 2000 Nov;29(11):1484-1490
 • 18. Jang JS, Lee WB, Yuan HA. Use of a guide device to place pedicle screws in the thoracic spine: a cadaveric study. Technical note. J Neurosurg Spine. 2001 Apr;94(2 Suppl):328-333
 • 19. Jang JS, Lee SH, Rhee CH, Lee SH. Polymethylmethacrylate-augmented screw fixation for stabilization in metastatic spinal tumors. Technical note. J Neurosurg Spine. 2002 Jan;96(1 Suppl):131-134
 • 20. Jang JS, Lee SH, Jung SK. Pulmonary embolism of polymethylmethacrylate after percutaneous vertebroplasty: a report of three cases. Spine. 2002 Oct 1;27(19):E416-8
 • 21. Jang JS, Lee SH, Kim KT, Kim BS, Lee WB. A Biomechanical Study on the Pull-Out Strength of Pedicle Screw Augmented with Polymethylmethacrylate(PMMA)-Cadaveric Study- J Korean Neurosurg Soc. 2002 Jan;31(1):45-49
 • 22. Jang JS, Lee SH, Kim KT, Kim BS, Lee WB. A Biomechanical Study on the Pull-Out Strength of Pedicle Screw Augmented with Polymethylmethacrylate(PMMA) - Cadaveric Study -. J Korean Neurosurg Soc. 2002 Jan;31(1):45-49
 • 23. Jang JS, Lee SH, Lim SR. Guide device for percutaneous placement of translaminar facet screws after anterior lumbar interbody fusion. Technical note. J Neurosurg Spine. 2003 Jan;98(1 Suppl):100-3
 • 24. Jang JS, Kim DY, Lee SH. Efficacy of percutaneous vertebroplasty in the treatment of intravertebral pseudarthrosis associated with noninfected avascular necrosis of the vertebral body. Spine. 2003 Jul 15;28(14):1588-92
 • 25. Chung SK, Lee SH, Lim SR, Kim DY, Jang JS, Nam KS, Lee HY. Comparative study of laparoscopic L5-S1 fusion versus open mini-ALIF, with a minimum 2-year follow-up. Eur Spine J. 2003 Dec;12(6):613-7
 • 26. Jang JS, Lee SH. Multiple Intramedullary and Intradural Epidermoid Cysts in the Conus Medullaris and the Lumbar Spine: Case Report. J Korean Neurosurg Soc. 2003 May;33(5):512-513
 • 27. Jang JS, Jung BJ, Lee SH. Pedicle Subtraction and Extension Wedge Osteotomy for the Correction of Fixed Kyphotic Deformity of the Lumbar Spine: Technical Note. J Korean Neurosurg Soc. 2003 Feb;33(2):230-233
 • 28. Kim DY, Lee SH, Jang JS, Chung SK, Lee HY. Intravertebral vacuum phenomenon in osteoporotic compression fracture: report of 67 cases with quantitative evaluation of intravertebral instability. J Neurosurg Spine. 2004 Jan;100(1 Suppl):24-31
 • 29. Jang JS, An SH, Lee SH. Clinical Analysis of Extraforaminal Entrapment of L5 in the Lumbosacral Spine. J Korean Neurosurg Soc. 2004 Nov;36(5):383-387
 • 30. Jang JS, Lee SH. Atypical Form of Multiple Spinal Tuberculosis. J Korean Neurosurg Soc. 2004 Oct;36(4):340-341
 • 31. Jang JS, Lee SH. Efficacy of percutaneous vertebroplasty combined with radiotherapy in osteolytic metastatic spinal tumors. J Neurosurg Spine. 2005 Mar;2(3):243-8
 • 32. Jang JS, Lee SH. Clinical analysis of percutaneous facet screw fixation after anterior lumbar interbody fusion. J Neurosurg Spine. 2005 Jul;3(1):40-6
 • 33. Jang JS, Lee SH. Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion with ipsilateral pedicle screw and contralateral facet screw fixation.J Neurosurg Spine. 2005 Sep;3(3):218-23
 • 34. Jang JS, An SH, Lee SH. Transforaminal percutaneous endoscopic discectomy in the treatment of foraminal and extraforaminal lumbar disc herniations. J Spinal Disord Tech. 2006 Jul;19(5):338-43
 • 35. Lee DY, Lee SH, Jang JS. Acute Spinal Epidural Hematoma Following Unilateral Laminectomy for Bilateral Decompression. J Korean Neurosurg Soc. 2006 Jul;40(1):35-37
 • 36. Lee DY, Lee SH, Maeng DH, Jang JS. Anterior Lumbar Interbody Fusion with Pedicle Screw Fixation for Elderly Isthmic Spondylolisthesis. J Korean Neurosurg Soc. 2006 Sep;40(3):175-179
 • 37. Kim SY, Jang JS, Lee SH. Posterior Atlantoaxial Fixation with a Combination of Pedicle Screws and a Laminar Screw in the Axis for a Unilateral High-riding Vertebral Artery. J Korean Neurosurg Soc. 2007 Feb;41(2):141-144
 • 38. Min JH, Jang JS, Lee SH. Significance of the double-layer and single-layer signs in the ossification of the posterior longitudinal ligament of the cervical spine. J Neurosurg Spine. 2007 Apr;6(4):309-12
 • 39. Lee DY, Lee SH, Kim SK, Meang DH, Jang JS. A Morphometric Analysis of Neuroforamen in Grade I Isthmic Spondylolisthesis by Anterior Lumbar Interbody Fusion with Pedicle Screw Fixation. J Korean Neurosurg Soc. 2007 Jun;41(6):377-381
 • 40. Min JH, Jang JS, Lee SH. Comparison of anterior- and posterior-approach instrumented lumbar interbody fusion for spondylolisthesis. J Neurosurg Spine. 2007 Jul;7(1):21-6
 • 41. Min JH, Jang JS, Lee SH. Significance of the double- and single-layer signs in the ossification of the posterior longitudinal ligament of the thoracic spine. Neurosurgery. 2007 Jul;61(1):118-21
 • 42. Jang JS, Lee SH, Min JH. Lumbar degenerative kyphosis radiologic analysis and classifications. Spine. 2007 Nov 15;32(24):2694-2699
 • 43. Lee DY, Lee SH, Jang JS. Risk factors for perioperative cardiac complications after lumbar fusion surgery. Neurol Med Chir (Tokyo). 2007 Nov;47(11):495-500
 • 44. Jang JS, Lee SH, Min JH, Meang DH. Changes in sagittal alignment after restoration of lower lumbar lordosis in patients with degenerative flat back syndrome. J Neurosurg Spine. 2007 Oct;7(4):387-92
 • 45. Meang DH, Kim SY, Lee SH, Jang JS. Venovertebral Vein: Morphometric Analysis and Significance for the Transabdominal Spine Surgeon. J Spinal Disord Tech. 2007 Dec;20(8):582-585.
 • 46. Jang JS, Lee SH, Min JH, Kim SK, Han KM. Surgical Treatment of Failed Back Surgery Syndrome due to Sagittal Imbalance. Spine. 2007 Dec 15;32(26):3081-7
 • 47. Min JH, Jang JS, Lee SH. Clinical significance of redundant nerve roots of the cauda equina in lumbar spinal stenosis. Clin Neurol Neurosurg. 2008 Jan;110(1):14-8. Epub 2007 Sep 18
 • 48. Kim SY, Meang DH, Lee SH, Jang JS. Anterior Lumbar Interbody Fusion for Lumbosacral Junction in Steep Sacral Slope. J Spinal Disord Tech. 2008 Feb;21(1):33-38
 • 49. Min JH, Jang JS, Lee SH. Clinical Results of Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament (OPLL) of the Thoracic Spine Treated by Anterior Decompression. J Spinal Disord Tech. 2008 April;21(2):116-119
 • 50. Min JH, Jang JS, Jung BJ, Lee HY, Choi WC, Shim CS, Choi G. The Clinical Characteristics and Risk Factors for the Adjacent Segment Degeneration in Instrumented Lumbar Fusion. J Spinal Disord Tech 2008 July;21:305-309
 • 51. Jang JS, Lee SH, Kim JM, Min JH, Han KM, Maeng DH. Can patients with sagittally well-compensated lumbar degenerative kyphosis benefit from surgical treatment for intractable back pain? Neurosurgery. 2009 Jan;64(1):115-21; discussion 121
 • 52. Jang JS, Lee SH, Min JH, Maeng DH. Influence of lumbar lordosis restoration on thoracic curve and sagittal position in lumbar degenerative kyphosis patients. Spine. 2009 Feb 1;34(3):280-4
 • 53. Min JH, Jung BJ, Jang JS, Kim SK, Jung DJ, Lee SH. Spinal cord herniation after multilevel anterior cervical corpectomy and fusion for ossification of the posterior longitudinal ligament of the cervical spine. J Neurosurg Spine. 2009 Mar;10(3):240-3
 • 54. Kim SB, Jang JS, Lee SH. Morphologic Changes of L5 Root at Coronal Source Images of MR Myelography in Cases of Foraminal or Extraforaminal Compression. J Korean Neurosurg Soc. 2009 Jul;46(1):11-5. Epub 2009 Jul 31
 • 55. Min JH, Jang JS, Kim SK, Maeng DH, Lee SH. The ligamentotactic effect on a herniated disc at the level adjacent to the anterior lumbar interbody fusion : report of two cases. J Korean Neurosurg Soc. 2009 Jul;46(1):65-7. Epub 2009 Jul 31
 • 56. Moon KH, Jang JS, Lee SH, Lee SC, Lee HY. The role of computed tomography in the presurgical diagnosis of foraminal entrapment of lumbosacral junction. J Korean Neurosurg Soc. 2010 Jan;47(1):1-6. Epub 2010 Jan 31
 • 57. Kim SB, Kim HS, Jang JS, Lee SH. Mobility of intradural extramedullary schwannoma at spine : report of three cases with literature review. J Korean Neurosurg Soc. 2010 Jan;47(1):64-7. Epub 2010 Jan 31
 • 58. Lee JH, Jung TG, Kim HS, Jang JS, Lee SH. Analysis of the incidence and clinical effect of the heterotopic ossification in a single-level cervical artificial disc replacement. Spine J. 2010 Aug;10(8):676-82
 • 59. Lee JH, Jung TG, Kim HS, Jang JS, Lee SH. Symptomatic isolated lumbar interdural arachnoid cyst. Neurol Med Chir (Tokyo). 2010;50(11):1035-8
 • 60. Lee JH, Kim JU, Jang JS, Lee SH. Delayed Neurological Insufficiency Caused by Transverse Sacral Fracture After Minor Trauma in Elderly Patients -Two Case Reports-. Neurol Med Chir (Tokyo) 51, 427-430, 2011
 • 61. Bae JS, Jang JS, Lee SH, Kim JU. A comparison study on the change in lumbar lordosis when standing, sitting on a chair, and sitting on the floor in normal individuals. J Korean Neurosurg Soc. 2012 Jan;51(1):20-3
 • 62. Bae JS, Pee YH, Jang JS, Lee SH. Clinical and radiological findings of nerve root herniation after discectomy of lumbar disc herniation. J Korean Neurosurg Soc. 2012 Jul;52(1):62-6
 • 63. Bae JS, Jang JS, Lee SH, Kim JU. Radiological analysis of lumbar degenerative kyphosis in relation to pelvic incidence. Spine J. 2012 Nov;12(11):1045-51

 • < International Journal (Non-SCI) >
 • 1. Lee BH, Jang JS. Central Causes of Foot Drop. JCSC. 2008 Nov;1(1):1-2
 • 2. Hwang SW, Jang JS, Lee SH. Usefullness of Dynamic Cervical MRI - Laminoplastic Decompression and Fusion for Ossification of Posterior Longitudinal Ligament -. JCSC. 2008 Nov;1(1):10-12
 • 3. Jang JS, Koh HS. Cervicothoracic Ossified Posterior Longitudinal Ligament. JCSC. 2008 Nov;1(1):16-20
 • 4. Hwang SW, Jung TG, Lee SH, Jang JS. Surgical Treatment of Thoracic Tuberculous Spondylitis Refractory to Anti-Tbc Medication. JCSC. 2008 Nov;1(1):25-27
 • 5. Lee BH, Jang JS, Kim SK. Syringomyelia Secondary to Tuberculous Spinal Kyphosis. JCSC. 2008 Nov;1(1):28-29
 • 6. Choi KB, Jang JS, Lee SH. Repeated Vertebral Body Fracture at a Different Level due to Sagittal Imbalance. JCSC. 2008 Nov;1(1):48-51
 • 7. Won JH, Jang JS. Lumbar Degenerative Kyphosis-Segmentation of Surgery. JCSC. 2008 Nov;1(1):52-54
 • 8. Choi KB, Jang JS, Lee SH. Revision Surgery due to Sagittal Imbalance. JCSC. 2008 Nov;1(1):55-57
 • 9. Choi KB, Jang JS, Lee SH. Postoperative Acute Spinal Subdural Hematoma Associated with Low-Dose Aspirin Therapy: Report of 2 Cases. JCSC. 2008 Nov;1(1):64-68
 • 10. Kim SK, Hwang SW, Jang JS, Lee SH, Kim HS. Cement Leakage into Inferior Vena Cava Through Intravertebral Venous Drainage Following Percutaneous Vertebroplasty. JCSC. 2008 Nov;1(1):69-71
 • 11. Lee BH, Jang JS, Lee SH, Choi WG. Complications Related to Dural Tearing during Transforaminal Percutaneous Endoscopic Discectomy: 2 Cases. JCSC. 2008 Nov;1(1):72-74
 • 12. Lee BH, Jang JS. Post-Operative Pyogenic Spondylodiscitis. JCSC. 2008 Nov;1(1):81-83
 • 13. Kim SK, Hwang SW, Moon KH, Jang JS, Lee SH. Sacroiliac Joint Syndrome Caused by Percutaneous Rod Insertion after Spinal Fusion Surgery: Report of 2 Cases. JCSC. 2008 Nov;1(1):88-91
 • 14. Choi KB, Jang JS, Lee SH. Fusion Failure of L5-S1. JCSC. 2008 Nov;1(1):98-100
 • 15. Jang JS, Lee SH. Failure of Interspinous Device in the Patients with Degenerative Spondylolisthesis: 4 Cases. JCSC. 2008 Nov;1(1):101-104
 • 16. Hwang SW, Jung TG, Jang JS, Lee SH. Sciatica Caused by Cervical Cord Compression. JCSC. 2009 May;2(1):1-2
 • 17. Kim SB, Jang JS. Surgical Treatment of Hangman Fracture. JCSC. 2009 May;2(1):3-5
 • 18. Hwang SW, Kim SK, Jang JS, Lee SH. Reduction of High-Grade Spondylolytic Spondylolisthesis after Anterior Lumbar Interbody Fusion and Percutaneous Pedicle Screw Fixation System. JCSC. 2009 May;2(1):6-8
 • 19. Kim SB, Jang JS. Hidden Ruptured Disc Proven by Axial Loading Lumbar MRI. JCSC. 2009 May;2(1):9-10
 • 20. Jang JS. Upper Thoracic Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. JCSC. 2009 May;2(1):21-3
 • 21. Kim SB, Jang JS. Suddenly Developed Paraparesis Caused by L1-2 Disc Herniation. JCSC. 2009 May;2(1):24-6
 • 22. Lee BH, Jang JS. Proximal Vertebral Body Fracture after Correction of Sagittal Imbalance in the Patient 140 with Lumbar Degenerative Kyphosis. JCSC. 2009 May;2(1):40-2
 • 23. Jang JS. High Pelvic Incidence (PI) Required High Lumbar Lordosis for Restoration of Sagittal Imbalance. JCSC. 2009 May;2(1):45-6
 • 24. Hwang SW, Kim SK, Jang JS, Lee SH, Kim HS. Sagittal Imbalance Correction for Patient with Postoperative Surgical Kyphosis. JCSC. 2009 May;2(1):47-50
 • 25. Hwang SW, Kim SK, Jang JS, Lee SH. Extraforaminal Stenosis by Metal Instrument after Anterolateral Lumbar Fusion Surgery. JCSC. 2009 May;2(1):54-55
 • 26. Hwang SW, Kim SK, Jang JS, Lee SH. Postoperative Spondylolisthesis after B-Twin Expandable Spinal Spacer Insertion. JCSC. 2009 May;2(1):64-6
 • 27. Lee JH, Jung TG, Jang JS, Lee SH. Cervico-Thoracic Intramedullary Ependymoma: Case Report and Review of the Literature. JCSC. 2009 Nov;2(2):74-7
 • 28. Shin SH, Pee YH, Jang JS, Lee SH. Anterior Lumbar Interbody Fusion and Posterior Instrumentation with Decompressive Surgery for Adjacent Segment Degeneration. JCSC. 2009 Nov;2(2):81-3
 • 29. Koh HS, Kim JM, Jang JS, Lee SH. Adjacent Segment Facet Violation by Pedicle Screw Fixation in the Lumbar Spine. JCSC. 2009 Nov;2(2):84-6
 • 30. Moon KH, Won JH, Jang JS, Lee SH.. Intradural HNP with Calcification. JCSC. 2009 Nov;2(2):91-3
 • 31. Lee JH, Jang JS, Lee SH. Lateral Approach for Upper Lumbar Disc: Report of Four Cases. JCSC. 2009 Nov;2(2):94-7
 • 32. Shin SH, Pee YH, Jang JS, Lee SH. Vertebroplasty and Decompressive Laminectomy for Unstable Burst Fracture in Severe Osteoporosis. JCSC. 2009 Nov;2(2):98-100
 • 33. Koh HS, Moon KH, Jang JS, Lee SH. Traumatic Thoracic Disc Herniation Accompanied by Compression Fracture of Adjacent Body. JCSC. 2009 Nov;2(2):101-2
 • 34. Kim JU, Shin SH, Jang JS, Lee SH. Root Compression Caused by Sacral Fracture Accompanying Lumbar Disc Herniation. JCSC. 2009 Nov;2(2):106-8
 • 35. Kim JU, Shin SH, Jang JS, Lee SH. Atypical Presentation of Spinal Tuberculosis Misdiagnosed as Herniated Lumbar Disc. JCSC. 2009 Nov;2(2):111-4
 • 36. Lee JH, Jung TG, Lee SH, Jang JS. Schwannoma of T11-12 Vertebra. JCSC. 2009 Nov;2(2):115-8
 • 37. Koh HS, Kim JM, Jang JS, Lee SH. Intradural Dermoid Cyst of the Conus Medullaris. JCSC. 2009 Nov;2(2):119-21
 • 38. Bae JS, Kim HS, Jang JS, Lee SH. Lumbar Radiculopathy Caused by Epidural Lipomatosis. JCSC. 2009 Nov;2(2):122-24
 • 39. Jang JS, Kim JU, Lee SH. Staged Deformity Correction for Tuberculosis Kyphosis at L4-5. JCSC. 2009 Nov;2(2):125-27
 • 40. Jang JS, Kim JU, Shin SH, Lee SH. Strategies for Correction of Progressive Thoracolumbar Kyphosis. JCSC. 2009 Nov;2(2):132-35
 • 41. Kim JU, Shin SH, Jang JS, Lee SH. Vertebral Column Resection for Traumatic Thoracolumbar Kyphosis. JCSC. 2009 Nov;2(2):136-38
 • 42. Lee JH, Kim SK, Jang JS, Lee SH. Posterior Occipital Cervical Stabilization of an Unstable Jefferson Fracture after Three Months Halo-Vest Orthosis. JCSC. 2010 May;3(1):18-21
 • 43. Lee JH, Jung TG, Jang JS, Lee SH. Oblique Paraspinal Approach for T12-L1 Disc Herniation. JCSC. 2010 May;3(1):25-28
 • 44. Kim SB, Jang JS, Lee SH. Discitis Mimicking Degenerative Disc Disease. JCSC. 2010 May;3(1):33-35
 • 45. Kim SB, Eun SS, Jang JS, Lee SH. Intradural Lumbar Disc Herniation-Clinical and Radiologic Diagnostic Clues. JCSC. 2010 May;3(1):47-49
 • 46. Lee JH, Kim JU, Jang JS, Lee SH. Two Cases of Single-Stage Posterior Vertebrectomy with Instrumentation for Spinal Metastasis. JCSC. 2010 May;3(1):64-68
 • 47. Lee JH, Kim JU, Jang JS, Lee SH. Hemivertebra Resection and the Correction of Coronal Imbalance with a Single Posterior Approach. JCSC. 2010 May;3(1):69-73
 • 48. Lee JH, Kim JU, Jang JS, Lee SH. Correction of Severe Iatrogenic Thoracolumbar Junctional Kyphosis. JCSC. 2010 May;3(1):77-81
 • 49. Cha YH, Jung TG, Jang JS, Lee SH. Revision Surgery for Failed Implantation of a PDN Prosthetic Disc Nucleus Device. JCSC. 2010 May;3(1):90-92
 • 50. Kim SB, Jang JS, Lee SH. Surgical treatment of benign fibrous histiocytoma as a form of intraspinal extradural tumor at lumbar spine. Asian Spine J. 2010 Dec;4(2):132-5. Epub 2010 Nov 24.
 • 51. Cha YH, Moon KH, Jang JS. A Huge Calcified Lumbar Disc Herniation in an Adult. JCSC. 2010 Nov;3(2):120-122
 • 52. Cha YH, Moon KH, Jang JS. Tuberculous Spondylitis after Percutaneous Vertebroplasty. JCSC.2010 Nov;3(2):138-140
 • 53. Kim JW, Kim JU, Jang JS, Lee SH. Failure of Indirect Decompression Following Anterior Lumber Interbody Fusion due to Transposition of Endplate Spur into the Foramen. JCSC. 2010 Nov;3(2):144-146
 • 54. Bae JS, Jang JS. Thoracic Epidural Abscess Drainage by Epidural Catheterization. J Crit Spine Cases 2011;4:28-30
 • 55. Bae JS, Jang JS. Partial Corpectomy and Smith-Peterson Osteotomy for Compression Fracture at T12. J Crit Spine Cases 2011;4:72-74
 • 56. Choi JH, Bae JS, Jang JS. Percutaneous Sacroiliac Fixation for the Sacroiliitis after Lumbosacral Fusion Surgery. J Crit Spine Cases 2012;5:45-48
 • 57. Kim J, Lee JH, Cho HL, Park SY, Jang JS. Subsidence after Anterior Cervical Discectomy and Fusion using Zero-P cage: Reports of 2 Cases. J Crit Spine Cases 2012;5:49-52
 • 58. Oh YS, Bae JS, Jang JS. Cervical Primary Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor (pPNET) Mimicking Schwannoma and Meningioma. J Crit Spine Cases 2012;5:73-76

 • < Korean Journal (Koreamed) >
 • 1. Jang JS, Lee SH. Failed Back Surgery Syndrome Caused by Failure to Recognize the Compression of the L5 Nerve in the Extraforaminal Zone. Korean J Spine 1:341-346, 2004
 • 2. Jang JS. Sagittal Imbalance. Kor J Spine 7(1):1-9, 2010
 • 3. Choi KB, Jang JS, Lee SH. Repeated Vertebral Body Fracture at Different Levels due to Sagittal Imbalance. Kor J Spine 7(1):41-45, 2010
 • 4. Lee JH, Kim JU, Paeng SS, Jang JS, Lee SH. Solitary Hemangioblastoma at the Filum Terminale: A Case Report and Review of Literature. Korean J Spine. 2011 Jun;8(2):125-128

 • < Korean Journal (Non-Koreamed) >
 • 1. Vertebroplasty -clinical analysis-: Korean Spine and Pain Research Council 1:25-40, 2000
 • 2. Jang JS, Lee SH. Postoperative Sagittal Imbalance after Lumbar Fusion Surgery. J of Advanced Spine Surgery 2012;2(1):20-31

More Information