Coordinators who can provide an interpretation service for foreign patients and a comfortable one-stop medical treatment system.

Coordinators who can provide an interpretation service for foreign patients Img

Нанүри эмнэлэгийн гадаад харилцааны баг нь гадаадад оршин суудаг юм уу солонгост аялалаар ирсэн өвчтөнд дээд зэргийн эмнэлгийн үйлчилгээг хүргэхийн тулд эмч, сувилагч, англиар харилцаж чадах зохицуулагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Нанүри эмнэлэг нь гадаадын өвчтөнд зориулсан One-stop эмчилгээний тогтолцоотой. Шинжилгээ, оношилгооноос эхлэн эмчилгээ, эмнэлэгээс гараад эдгэрэх хүртэл богино хугацаанд багтсан хамгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх болно.

Services for Foreign Patients

Interpretation Service  Img

Interpretation Service

Англи, япон, хятад, орос, монгол гэх зэрэг хэлээр эмнэлгийн мэргэжлийн орчуулагч байдаг бөгөөд эмч, сувилагч нар дээд чанарын эмчилгээг үзүүлэх болно.

Reservation Service for hotel s (hotels near the hospital for caregivers) and Discounts Img

Reservation Service for hotel s (hotels near the hospital for caregivers) and Discounts

Зочид буудал захиалхад хүндрэлтэй байгаа өвчтөн эсвэл асран хамгаалагчид зориулан эмнэлэгтэй ойр байрлах зочид буудалд захиалга хийж өгнө.

Нанүри эмнэлэгээс зочид буудалд урьдчилан захиалга хийхэд 30% хөнгөлөлттэй үнээр зочид буудалд байрлах боломжтой.

Airport Pick-up Service Img

Airport Pick-up Service

Гадаадын үйлчлүүлэгчийн тав тухыг бодолцон урдчилж захиалга хийвэл хариуцсан ажилтан нисэх онгоцны буудлаас тосч эмнэлэгт хүргэж өгнө.

Амрах газар

Airport Pick-up Service Img

Бяцхан цэцэрлэг

Эмнэлэгийн 10 давхарт өвчтөнүүдийг хотын чимээнээс түр холдуулж түр амраах бяцахан цэцэрлэг байгаа болно.