Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy

Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Img

Recovery from the surgery in only one to two days by putting the patient under local anesthesia

Сээр нурууны үрэвссэн хэсэгт шууд тариа хийж эмчилдэг арга бөгөөд, маш богино хугацаанд эмчгээг хийх ба шууд хөдөлж явах, өдөр тутмын амьдралаа үргэлжлүүлэхэд том хүндрэл гардаггүй. Шарх үүсэхгүй бөгөөд өвчин эдгэдэг. Цусны өндөр даралттай юм уу чихрийн шижинтэй хүмүүс ч бас эмчлүүлэх боломжтой.

Microscopic Lumbar Discectomy

Microscopic Lumbar Discectomy Img

Remove herniated cervical discs locally

Бүсэлхий нурууны өвчин үүсгэж буй мэдрэлийн салааг хайж олон тариа хийж эмчилдэг арга юм. Ихэвчлэн дискний өвчиний эхэн үед хийх эмчилгээнд хэрэглэдэг бөгөөд, дүрс томруулагч төхөөрөмж ашиглан маш нягт нарийн аргаар эмчилгээ хийх боломжтой. Ясан дах даралтыг бууруулж мэдрэл эмчилдэг аргатай адил эмчилгээний хугацаа бага, өдөр тутмын амьдралд хүндрэл учруулахгүй. Ойролцоогоор 1-2 долоо хоногийн зайтай 3-4 удаа давтан эмчилгээ хийх боломжтой.

Mini Spinal Fusion

Mini Spinal Fusion Img

Able to do flexible movements with the waist after having the artificial disc replacement

Нанүри эмнэлгийн сээр нурууны төвд мэс заслын дараа буюу мэс засал хийлгээгүй хүмүүст зориулан спортоор нөхөн сэрэгээх системчилсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Мэргэжлийн тамирчингаас эхлээд дасгал хөдөлгөөнөөр гэмтэл авсан энгийн өвчтөнд хүртэл зориулсан дасгал хөдөлгөөн ба эмийн эмчилгээг хослуулсан эмчилгээний хөтөлбөр юм.

Artificial Disc Replacement

Artificial Disc Replacement Img

The latest surgery to finish the treatment in 10 minutes through local anesthesia

Биеийн гадна талаас цохилт өгөх эмчилгээ нь биеийн гадна талаас өндөр энергитэй долгионоор цохилт өгч өвчин үүсгэж буй биед гарсан өөрчлөлтийг эмчилдэг хялбар арга юм. Гар иллэгэн эмчилгээ нь мэргэжлийн илээч биед ямар нэг гадны нөлөө мэдрэгдэхгүйгээр гараар хийдэг эмчилгээний арга бөгөөд, өвчин намдаах болон эмчилгээний үр дүн сайтай учир сүүлийн үед олны талархлыг хүлээж буй эмчилгээний арга. Нанүри эмнэлэг нь энэ хоёр давуу талыг нэгтгэсэн өвөрмөц шийдэл бүхий ESMA эмчилгээний аргыг шинээр нээгээд идэвхитэй хэрэгжүүлж байна.