Seoul Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам>Метроны 7-р шугамны Хагдунъ зогсоол (10-р гарц)
 • Татварын ерөнхий газрын уулзвараас Дусан уулзварын чиглэлд 300м-ийн урд зүүн тал руу
 • Автобусны дугаар>Татварын газрын урд уулзвар 3414, 401, 640, 4412,41 / Татварын газрын урд 141 / Хагдунъ зогсоолын уулзвар 147, 4412 / Онбүг дунд сургуулийн урд 145, 440, 4212
Seoul Nanoori Hospital
 • Автобусны дугаар : Банпу зогсоол, 6704 дугаарын нисэхийн лимузин автобус
 • Зогсоолын дугаар : 11А, 4В
 • Эхний хөдлөх цаг : Инчонь нисэх буудал 11А, 5:10
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Инчонь нисэх буудал 4В, 22:23
Seoul Nanoori Hospital
 • Автобусны дугаар : Гангсо Дүүргийн Тамгын Газрын уулзвар, 6008 дугаарын нисэхийн лимузин автобус
 • Эхний хөдлөх цаг : Ёнгдэнпу зогсоол, 4:40
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Ёнгдэнпу зогсоол, 21:00
 • Хоорондох зай : 15 минут
Incheon Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : Метроны 7-р шугамны Гүлпүчонь зогсоол(3-р гарц)
 • Автобусны дугаар : Бүхын 5-р зам(20В гарц), 10, 24-1, 23, 35, 45
Incheon Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : Гейянъ(905 дугаарын автобусанд сольж суух), Нисэхийн төмөр зам(Инчонь нисэх буудлын зогсоол)
 • Эхний хөдлөх цаг : Инчонь нисэх буудлын зогсоол, 5:20
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Инчонь нисэх буудлын зогсоол, 24:00
 • Хоорондох зай : 10-15 минут
Incheon Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : Гейянъ(905 дугаарын автобусанд сольж суух), Нисэхийн төмөр зам(Кимпу нисэх буудлын зогсоол)
 • Эхний хөдлөх цаг : Кимпу нисэх буудлын зогсоол, 5:42
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Кимпу нисэх буудлын зогсоол, 24:18
 • Хоорондох зай : 10-15 минут
Gangseo Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : Метроны 5-р шугамны Хуагуг зогсоол(6-р гарц) ▶ чигээрээ яваад явган хүний замыг хөндлөн гарна ▶ эхний гэрлэн дохион дээр зүүн тийш эргэж явганаар 50 метр.
 • Автобусны дугаар : Гангсо Нанүри Эмнэлэгийн автобусны зогсоол, 604, 652, 5712, 6628, 6630
Gangseo Nanoori Hospital
 • Автобусны дугаар : Хуагугын үүд, 6014 дугаарын нисэхийн лимузин автобус
 • Зогсоолын дугаар : 6А, 12В
 • Эхний хөдлөх цаг : КТХ Гуангмёнъ зогсоол, 4:20
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : КТХ Гуангмёнъ зогсоол, 21:00
 • Хоорондох зай : 30 минут
Gangseo Nanoori Hospital
 • Автобусны дугаар : Гангсо Дүүргийн ТГ-ын уулзвар, 6008 дугаарын нисэхийн лимузин автобус
 • Эхний хөдлөх цаг : Ёнгдэнпу зогсоол, 4:40
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Ёнгдэнпу зогсоол, 21:00
 • Хоорондох зай : 15 минут
Suwon Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : шүүхийн уулзвар, 82, 82-1, 83-1, 88, 10, 66
 • Автобусны дугаар : Метроны 4-р шугамны Сүвон зогсоол( 4-р гарц)
Suwon Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : Гейянъ(905 дугаарын автобусанд сольж суух), Нисэхийн төмөр зам(Кимпу нисэх буудлын зогсоол)
 • Эхний хөдлөх цаг : Инчонь нисэх буудлын зогсоол, 5:20
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Инчонь нисэх буудлын зогсоол, 24:00
 • Хоорондох зай : 10-15 минут
Suwon Nanoori Hospital
 • Зорчих шугам : Гейянъ(905 дугаарын автобусанд сольж суух), Нисэхийн төмөр зам(Кимпу нисэх буудлын зогсоол)
 • Эхний хөдлөх цаг : Кимпу нисэх буудлын зогсоол, 5:42
 • Сүүлчийн хөдлөх цаг : Кимпу нисэх буудлын зогсоол, 24:18
 • Хоорондох зай : 10-15 минут